‘พาณิชย์’ เผยสถิติการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าเติบโตต่อเนื่อง

พาณิชย์’ เผยมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าขยายตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาเซียนกับประเทศคู่ FTA 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย คิดเป็นสัดส่วนกว่า 37%โดยจีนมีการค้ากับอาเซียนมากที่สุด รองลงมาเป็นสหภาพยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น ส่วนสหภาพยุโรปมีมูลค่าการลงทุนในอาเซียนมากที่สุด รองลงมาเป็นญี่ปุ่น และจีน ในขณะที่อินเดียลงทุนในอาเซียนเติบโตแบบก้าวกระโดด

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึง รายงานสรุปมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้าสำคัญปี 2560 ที่จัดทำโดยสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยพบว่าในปี 2560 มูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้ามีการขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ FTA 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ที่การค้าขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการค้าเป็นสัดส่วนกว่า 37ของการค้ารวมของอาเซียนกับโลก โดยประเทศที่อาเซียนมีการค้ามากที่สุด คือ จีน มูลค่า 441.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 19.8% ของปีก่อนหน้า อันดับที่ 2 คือ สหภาพยุโรป มูลค่า 261.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11.9ของปีก่อนหน้า อันดับที่ คือ สหรัฐอเมริกา มูลค่า 235.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11% ของปีก่อนหน้า อันดับที่ 4 คือ ญี่ปุ่น มูลค่า 219.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 8.2ของปีก่อนหน้า อันดับที่ 5 คือ เกาหลีใต้ มูลค่า 153.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 22.9ของปีก่อนหน้า อันดับที่ 6 คือ อินเดีย มูลค่า 73.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 25.6% ของปีก่อนหน้า และอันดับที่ 7 คือ ออสเตรเลีย มีมูลค่า 59.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 11.8% ของปีก่อนหน้า เป็นต้น

นางอรมน กล่าวว่า สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศที่เข้ามายังอาเซียน พบว่า ในปี 2560 ประเทศที่มีมูลค่าการลงทุนในอาเซียนมากที่สุด อันดับแรก ได้แก่ สหภาพยุโรป โดยมูลค่าการลงทุนอยู่ที่ 25.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 29.1จากปีก่อนหน้า อันดับที่ 2 ญี่ปุ่น 13.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 6.2จากปีก่อนหน้า และอันดับที่ 3 จีน 11.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 0.1จากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ ยังพบว่าการลงทุนโดยตรงจากอินเดียมายังอาเซียนมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด หลังจากที่ลดลงในช่วงปี 2559 โดยในปี 2560 มีมูลค่าการลงทุนจากอินเดียมาอาเซียน 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 9,360.9%

ทั้งนี้ ในปี 2560 อาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 640 ล้านคน GDP ของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 2.72ล้านล้านเหรียญสหรัฐ รวมถึงมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 109 ล้านคน จากสถิติดังกล่าวนี้ทำให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นที่จับตาในเรื่องการค้า เศรษฐกิจ และการลงทุน โดยมูลค่าการค้าของอาเซียนกับไทยในปี 2560 ขยายตัวกว่า 707%  นับตั้งแต่ความตกลง AFTA มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2536 และสินค้าที่ไทยได้รับประโยชน์จากอาเซียน ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ยางพารา น้ำตาล ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป (เครื่องดื่ม) และธุรกิจบริการ อาทิ การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร บริการสุขภาพ