กปน. มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาแก่เยาวชน โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา จังหวัดพิจิตร สนับสนุน Thailand 4.0

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ให้การต้อนรับ ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางสาวสุภาภรณ์ ภักดีจรัส อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยมี คุณนิกูล ทองหน้าศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ คุณชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจิตร เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เยาวชนในส่วนภูมิภาค ตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 และนโยบาย Digital MWA ของ กปน. อีกด้วย