ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ

ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจ…

วันที่ 6 ก.ย. 61 นายภานุพงศ์ แสงสันต์ ผู้ช่วยหัวหน้าสวนป่าแม่ทรายคำ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน ลงพื้นที่เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของต้นสัก พร้อมให้คำแนะนำ การดูแล บำรุง และรักษาต้นสัก ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย” ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ณ พื้นที่ในเขต ต.นิคมพัฒนา และ ต.ต้นธงชัย จ.ลำปาง