ปปง. จัดขายทอดตลาดยานพาหนะและเรือประมงชุดใหญ่

สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 20/2561 ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทยานพาหนะและเรือประมง จำนวน 36 รายการ โดยรายการทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาดที่น่าสนใจ อาทิเช่น

  1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ฮอนด้า จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 450,000 บาท
  2. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ ซูซูกิ จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 230,000 บาท
  3. รถจักรยานยนต์วิบาก ยี่ห้อ GPX Racing (เป็นรถดัดแปลงสภาพไม่สามารถจดทะเบียนได้) จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
  4. รถโดยสารไม่ประจำทาง ลักษณะ : รถโดยสารปรับอากาศพิเศษ (รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1) ยี่ห้อรถ : BENZ จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 300,000 บาท
  5. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้อ โตโยต้า จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 700,000 บาท
  6. รถแทร็กเตอร์ ยี่ห้อ คูโบต้า สีส้ม พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ถ้ามี) จำนวน 1 คัน ราคาเริ่มต้น 110,000 บาท
  7. เรือรุ่งชนะ 2 (RUNGCHANA 2) เลขทะเบียน 3110-00090 ขนาด 166 ตันกรอส (พร้อมอุปกรณ์บนเรือไม่รวมวิทยุสื่อสาร) จำนวน 1 ลำ ราคาเริ่มต้น 4,608,000 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่ 20/2561 สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น. ตามสถานที่ที่กำหนด ดังนี้

  1. ทรัพย์สินลำดับที่ 1 – 34 ณ อาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปง. ตั้งอยู่เลขที่ 46/4 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
  2. ทรัพย์สินลำดับที่ 35 – 36 ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส องค์การสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

หรือทางเว็บไซต์ www.amlo.go.th

    ผู้ที่มีความประสงค์จะประมูลทรัพย์สิน สามารถตรวจสอบรายการที่สนใจในเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. www.amlo.go.th หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อหมายเลขสายด่วน ปปง. 1710 ในวันและเวลาราชการ

…………………………………………….