ผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริษัท ชลาชล จำกัด ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาชีพและวิชาการ” ประจำปี ๒๕๖๑ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงเดือน จันทร์เจริญ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี แพรพลอย วิไลลักษณ์ ,อาจารย์กิตติกร พนังแก้ว, ธรรมรัตน์ ธุระทอง, รศ.ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์, รศ.ดร.กล้าหาญ ณ น่าน , พรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ร่วมด้วย ณ อาคารสุโขทัย ชั้น๙  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันก่อน

รูปจากซ้ายไปขวา

1.คุณแพรพลอย​ วิไลลักษณ์

2.อาจารย์กิตติกร พนังแก้ว

3.คุณธรรมรัตน์ ธุระทอง

4.ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานกรรมการบริษัท ชลาชล จำกัด

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร.ดวงเดือน​ จันทร์เจริญ​ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์​

6.รองศาสตราจารย์​ ดร.ทวีศักดิ์​ รูปสิงห์

7.รองศาสตราจารย์​ ดร.กล้าหาญ​ ณ​ น่าน

8.คุณพรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ