โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ให้กับเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่

นายแพทย์สุนทร ศรีทา (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจเฮลท์แคร์ บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) และนายแพทย์เจษฏา จงไพบูลย์พัฒนะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด  มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator – AED) จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่เทศบาลนครนครสวรรค์  ได้นำไปใช้ประโยชน์หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ   (ที่ 4 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ ยังมีพิธีลงนาม MOU ร่วมกันเพื่อเปิด “ศูนย์สุขภาพอุทยานสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ ”  ณ อุทยานสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  เมื่อเร็วๆ นี้