กรม สบส. ร่วมกับรพ.รามาฯ และวช. จับมือขับเคลื่อนมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพสู่ Wellness Hub

วันที่ 7 กันยายน 2561 นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานธุรกิจบริการสุขภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมสุขภาพ (wellness hub)อย่างยั่งยืน” โดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรม สบส. คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของธุรกิจด้านบริการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงสถานดูแลผู้สูงอายุ สปา นวดไทย นวดเพื่อสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ บริการควบคุมน้ำหนัก ฟิตเนส และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจบริการสุขภาพของไทยมีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล และเป็นผู้นำระดับโลกด้านการจัดบริการเพื่อสุขภาพภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยจัดงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี