กรมการค้าภายในตรวจเข้มจับรถเร่ขายทุเรียนใช้เครื่องชั่งโกงประชาชน

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความเป็นธรรมด้านปริมาณและราคาสินค้าให้แก่ประชาชนผู้บริโภค จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ได้จัดส่งสายตรวจชั่งตวงวัดเข้าตรวจสอบเครื่องชั่ง เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า  รถเร่ขายผลไม้ใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้มาตรฐานขายผลไม้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ประเวศ กรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบบริเวณถนนพัฒนาการตัดใหม่พบรถเร่ ขายทุเรียนใช้เครื่องชั่งที่มีการทำลายเครื่องหมายการรับรองและดัดแปลงภายในทำให้เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักเอาเปรียบประชาชนประมาณสามถึงสี่ขีดต่อทุเรียน 1 ลูกจริง จากการสอบปากคำผู้ขายทุเรียนว่าผู้ใดเป็นผู้ดัดแปลงได้ความว่าผู้ดัดแปลงได้พักอาศัยอยู่ในสถานที่เดียวกันภายในซอยเฉลิมพระเกียรติ 48 และมีรถเร่ขายทุเรียนที่มีพฤติกรรมในการใช้เครื่องชั่งดัดแปลงจำหน่ายทุเรียนให้กับประชาชน นายตรวจชั่งตวงวัดจึงร่วมกับพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขร่วมตรวจสอบรถเร่ขายทุเรียนและสถานที่พักของเจ้าของรถดังกล่าว

จากการตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดเพิ่มเติมอีก 3 ราย โดยมีพฤติกรรมในการกระทำความผิดดังนี้ ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้เครื่องชั่งสปริง ที่มีความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 2 ราย และพบผู้ดัดแปลงเครื่องชั่ง จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ดัดแปลงเครื่องชั่งนายตรวจชั่งตวงวัด ได้ทำการจับกุมดำเนินคดีในข้อหาดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งทำให้เครื่องชั่งแสดงน้ำหนัก เกินอัตรา เผื่อเหลือเผื่อขาดการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามมาตรา 75/1 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปีและปรับไม่เกิน 280,000 บาท ในส่วนของผู้กระทำความผิดอีก 3 ราย นายตรวจชั่งตวงวัด ได้จับกุมดำเนินคดีในข้อหาใช้เครื่องชั่งโดยรู้ว่ามีความเที่ยงผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดเป็นการกระทำความผิดตามมาตรา 79 ทั้งนี้ได้นำตัวไปให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับเป็นเงินรายละ 10,000 บาท

อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้า จึงได้สั่งการให้ศูนย์ชั่งตวงวัดและสาขาชั่งตวงวัดทั่วประเทศการตรวจสอบเครื่องชั่งของรถเร่ขายสินค้าให้กับประชาชนอย่างจริงจัง หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินคดีโดยเข้มงวด ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการใช้เครื่องชั่งที่เอาเปรียบประชาชน สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทั่วประเทศ