พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 (ภาคเย็น)

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 (ออกข่าวเวลา 17.00 น.) :

…………………………………