กปน.ผนึกกำลังทช.และกปภ.บูรณาการงานก่อสร้างและวางท่อประปา เพื่อสร้างความสุขให้ชุมชน

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) (คนกลาง) ประชุมร่วมกับ นายประศักดิ์ บัณฑุนาค รองอธิบดี​กรมทางหลวงชนบท (ทช.) (คนที่ 6 จากขวา) และ นายเธียรชัย ประมูลมาก รองผู้ว่าการ (แผนยุทธศาสตร์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) (คนที่ 6 จากซ้าย) เพื่อหารือเกี่ยวกับการก่อสร้างและการวางท่อประปาที่เกี่ยวข้องกับ ทช. บูรณาการการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและชุมชน ซึ่งประกอบด้วยการขออนุญาตและการควบคุมงานวางท่อ การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในด้านแผนงาน​ก่อสร้างโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง​ และงบประมาณ รวมทั้งการกำหนดตำแหน่ง​และรูปแบบการวางท่อประปาในเขตทางหลวงชนบท