5 จังหวัด 7ตลาด กับโครงการ Go Green Plus??

ผ่านไปได้ด้วยดีจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐที่จับมือกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ทั้งท้องถิ่นจังหวัด ธนาคาร SME Bank ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และบ.บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ร่วมกันพัฒนาตลาดสะอาด ได้มาตรฐานสุขอนามัย รณรงค์ เชิญชวนให้งดใช้โฟมในตลาด อันจะเป็นประโยน์ต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ 7 ตลาด 5 จังหวัด ที่พร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการ และเตรียมประกาศเป็็นตลาดรักษ์โลกหรือGreen Market สอดคล้องกับนโยบายประเทศต่อไป รอบหน้า องค์การตลาดจะไปร่วมรณรงค์กับตลาดไหน กดติดตามเพจ องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทยไว้นะคะ