“ปลัดแรงงาน” แจง บอร์ดประกันสังคมยังไม่อนุมัติเก็บเงินสมทบเพิ่ม ยัน รับฟังความเห็นทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน

ปลัดกระทรวงแรงงาน ชี้แจง คณะกรรมการประกันสังคมยังไม่ได้อนุมัติเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนเพิ่ม เป็นเพียงข้อเสนอของบอร์ดประกันสังคมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น ยืนยันขณะนี้สำนักงานประกันสังคมกำลังศึกษาผลกระทบและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าสำนักงานประกันสังคมจะเก็บเงินสมทบรายเดือนกับผู้ประกันตนเพิ่ม จาก 750 บาทเป็น 1,000 บาท ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากในขณะนี้นั้น กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เรียนชี้แจงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติให้ดำเนินการใด ๆ แต่เป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา (สิงหาคม 2559) ซึ่งเป็นการเพิ่มฐานการเก็บจากเดิม เก็บผู้มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 5 % เดือนละ 750 บาท ซึ่งดำเนินการมาแล้ว 20 ปี ตั้งแต่ปี 2538 โดยขณะนั้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 111 บาท แต่ปัจจุบันอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอยู่ที่ 310 บาท

ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการประกันสังคมยังไม่ได้อนุมัติ และได้ให้สำนักงานประกันสังคมไปศึกษาผลกระทบและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมในขณะนี้ ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่ง และสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทรศัพท์ 1506