พาณิชย์’ ชวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐยกระดับพัฒนาตนเองเทียบร้านสะดวกซื้อ จับมือกรุงไทยให้สินเชื่อโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

กระทรวงพาณิชย์ชวนร้านค้าธงฟ้าประชารัฐพัฒนายกระดับให้เป็นร้านสะดวกซื้อ จับมือ ธ.กรุงไทย ให้สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในร้านโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เบื้องต้นกำหนดให้สินเชื่อ  3  เท่าของยอดขายต่อเดือน สูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ  7  ปี บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน หวัง!! ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหาวิธียกระดับและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล เพื่อให้ร้านค้าฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในการสนับสนุนสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ”

“เบื้องต้นได้กำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่จะขอรับสินเชื่อจากธนาคารกรุงไทยดังนี้ 1)เป็นผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ 2) มีประสบการณ์ทางธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี 3) ติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) แล้ว โดยธนาคารจะให้สินเชื่อเป็นจำนวน 3 เท่าของยอดขายภายในร้านค้าฯ ต่อเดือน สูงสุด 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน  7  ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ MRR (ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 7.120 ต่อปี) ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการฯ มีประวัติการผ่อนชำระที่ดี ตรงต่อเวลา ไม่ผิดเงื่อนไขการชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ธ.กรุงไทย จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงร้อยละ 1 ต่อปี ตั้งแต่เดือนที่ 13 เป็นต้นไป”

อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทยได้ให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้การสนับสนุนโครงการสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ โดยการค้ำประกันสินเชื่อให้เต็มวงเงิน ทำให้ผู้ประกอบการที่จะขอสินเชื่อไม่ต้องวิตกกังวลในการหาหลักทรัพย์มาค้ำประกัน ตลอดจน ธนาคารกรุงไทย ก็สามารถบริหารสินเชื่อได้ด้วยความสบายใจ และดำเนินการให้สินเชื่อได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้คือ 2,000 ล้านบาท”

“วัตถุประสงค์หลักของการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เพื่อต้องการเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล รวมถึงนำไปใช้ในการบริหารจัดการร้านค้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น 1) นำไปติดตั้งระบบ Point of Sale (POS) เพื่อช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าและสินค้าคงคลัง การสร้างความสมดุลระหว่างระบบการจัดซื้อและระบบการจำหน่ายสินค้า 2) นำไปปรับปรุงร้านค้าให้มีความทันสมัย และมีความสวย สว่าง สะอาด สะดวก สบาย เปลี่ยนลักษณะร้านค้าให้สะดวกซื้อแทนสะดวกขาย 3) นำไปเป็นเงินทุนในการซื้อสินค้าเข้าร้านเพิ่มเติม และ 4) นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในร้านค้า เป็นต้น

“ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ คาดหวังว่า โครงการสินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐในครั้งนี้ จะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพด้านบริหารจัดการร้านค้าสูงสุด พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทำให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐอยู่คู่สังคมไทยและเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างมั่นคง และก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจต่อไป” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

ผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 02 547 5986 โทรสาร 02 547 5957 e-Mail : bizpromotion.dbd@gmail.com หรือ กรุงไทยคอลเซ็นเตอร์ 02 111 1111 หรือ การค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ที่ บสย. คอลเซ็นเตอร์ 02 890 9999