ปภ.แนะประชาชนชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ตโฟนอย่างถูกวิธี…ลดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจรและแบตเตอรี่ระเบิด

ระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แนะประชาชนชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ตโฟน  อย่างถูกวิธี โดยเลือกใช้สายชาร์จไฟที่มีคุณภาพ ไม่ชาร์จแบตเตอรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อประจุไฟ อยู่ในระดับร้อยละ 40 ไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่หมดแล้วจึงชาร์จไฟ เสียบสายชาร์จกับปลั๊กไฟก่อนแล้วจึงค่อยเสียบสายชาร์จ กับสมาร์ตโฟน เพื่อป้องกันไฟกระชาก ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดการระเบิดได้ ไม่เล่นสมาร์ตโฟน ขณะชาร์จแบตเตอรี่ ใช้ปลั๊กไฟสายพ่วงในการชาร์จไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟกระชาก ไม่ชาร์จสมาร์ตโฟน ทิ้งไว้ขณะไม่มีคนอยู่บ้าน ไม่ใช้อุปกรณ์ชารจ์ไฟที่ชำรุดเสียหาย เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้

                  นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบันสมาร์ตโฟนได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งการชาร์จไฟอย่างไม่ถูกวิธี อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะประชาชนชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ตโฟนอย่างถูกวิธี โดยเลือกใช้สายชาร์จที่มีคุณภาพ มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ไม่ใช้ของปลอมหรือของเลียนแบบ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ชาร์จแบตเตอรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันความร้อนสะสม ทำให้แบตเตอรี่บวมหรือระเบิด และเกิดประกายไฟได้ เพื่อความปลอดภัย ควรถอดปลั๊กไฟสายชาร์จทุกครั้งหลังใช้งาน ชาร์จแบตเตอรี่เมื่อประจุไฟ อยู่ในระดับร้อยละ 40 เพื่อให้ประจุไฟแบตเตอรี่ทำงานได้ตามปกติ จะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ ไม่ปล่อยให้แบตเตอรี่หมด แล้วจึงชาร์จไฟ เพราะแบตเตอรี่จะทำงานหนักเพิ่มเป็น 3 เท่า จึงเป็นสาเหตุให้เครื่องร้อนจัดและเกิดการระเบิดได้ ชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี โดยเสียบสายชาร์จกับปลั๊กไฟก่อนแล้วจึงค่อยเสียบสายชาร์จกับสมาร์ตโฟน เพื่อป้องกันไฟกระชาก ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เป็นสาเหตุให้เกิดระเบิดได้ ข้อควรระวังในการชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ตโฟน ไม่เล่นสมาร์ตโฟน ขณะชาร์จแบตเตอรี่ เพราะทำให้แบตเตอรี่ทำงานหนักกว่าปกติถึง 40 เท่า ส่งผลให้เครื่องร้อนจัดและเกิดการระเบิดได้ ใช้ปลั๊กไฟสายพ่วงในการชาร์จไฟ เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและไฟกระชาก ทำให้แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง จึงเป็นสาเหตุ ให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้ได้ ไม่ชาร์จสมาร์ตโฟนในขณะที่ไม่มีคนอยู่บ้าน เพราะเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร ไม่ใช้อุปกรณ์ชาร์จไฟที่ชำรุดเสียหาย อาทิ สายไฟขาด ขั้วสายชาร์จหลวม เพราะอาจถูกไฟฟ้าดูดหรือเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้ ทั้งนี้ การชาร์จไฟสมาร์ตโฟนอย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือแบตเตอรี่ระเบิด ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้