รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ศึกษาการบริหารจัดการน้ำ

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการน้ำ การผลิตไฟฟ้าด้วยกระแสน้ำ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาาจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ พร้อมร่วมปรึกษากับส่วนราชการ และรับฟังปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดหารน้ำในจังหวัดอุบลราชธานี ณ เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี

………………………………………………..