พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (ภาคเช้า)

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 (ออกข่าวเวลา 05.00 น.) :

คาดหมายสภาวะอากาศ เพื่อติดตามเฝ้าระวังสภาวะฝุ่นละอองและหมอกควัน (17 – 24 ก.ค. 2563):

………………………………………….