องค์การตลาดรุก เร่งเดินหน้าโครงการ Go Green Plus

องค์การตลาดรุก เร่งเดินหน้าโครงการ Go Green Plus บนความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับตลาดเทศบาลสู่มาตรฐาน Green Market นำโดยองค์การตลาด (อต.), กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) เฟสแรก บุกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 4-6 ก.ย.2561

โดยวันที่ 4 ก.ย.2561ลุยตลาดแห่งแรก ตลาดสดเทศบาลตำบลหัวกุญแจ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ตลาดที่2 ตลาดสดเทศบาลตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 5 ก.ย.61 (เช้า) ตลาดสดมาบตาพุด จ.ระยอง โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ พาเยี่ยมชมและรณรงค์ให้ผู้ประกอบการให้เลิกการใช้โฟมบรรจุอาหาร และร่วมยกระดับตลาดเทศบาลเป็นตลาด Green Market ต่อไป