ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี เยี่ยมกลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากกระจูด

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มผึ้งงานกระจูดห้วยลึก ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  แนะนำกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการตลาด เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นคง สร้างงาน สร้างรายได้ในท้องถิ่น พร้อมขยายตลาดไปต่างประเทศ

วันนี้ (4 กันยายน 2561) นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติงานกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังการเยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มผึ้งงานกระจูดห้วยลึก ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  ว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ โดยผลักดันให้แรงงานนอกระบบเข้าถึงหลักประกันทางสังคมอย่างทั่วถึง ซึ่งกลุ่มรับงานไปทำที่บ้านฯ ถือเป็นแรงงานนอกระบบที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี โดยรวมกลุ่มกันนำงานตัดเย็บเข้ามาผสมผสานกับงานจักสาน จนทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร กระบุงใส่ของขนาดต่างๆ ตะกร้าใส่เสื้อผ้า กล่องใส่ของขนาดต่างๆ หมวก เสื่อธรรมชาติ เสื่อลายยกดอก หมอน เบาะรองนั่ง สมุดบันทึก และปกเมนูอาหารขนาดต่างๆ  ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เตรียมขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ สร้างรายได้ที่ดีให้กับสมาชิกและชุมชน

 

กลุ่มรับงานไปทำที่บ้าน กลุ่มผึ้งงานกระจูดบ้านห้วยลึก ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการอบรมการเย็บผลิตภัณฑ์กระจูดด้วยจักรอุตสาหกรรมและจักรคอม้าเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และจัดหาตลาด ปัจจุบันมีสมาชิก 60 คน ซึ่งจากการรวมกลุ่มกันผลิตผลิตภัณฑ์ ทำให้สมาชิกได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยสมาชิกจะได้รับค่าจ้างตามชิ้นงานซึ่งแตกต่างกันตามลักษณะงานบาท สามารถมีรายได้เสริมจากรายได้หลักเดือนละประมาณ 2,000-4,000 บาท และยังมีเงินปันผลให้กับสมาชิกอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มยังได้มีการส่งเสริมความรู้ให้สมาชิกเข้าถึงหลักประกันทางสังคม โดยเฉพาะการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งกลุ่มฯ มีเป้าหมายให้ได้ 100 % ในอนาคต

นางสาวอนุสรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานมีการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในรูปแบบของกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน โดยกลุ่มหรือสมาชิกที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ในการผลิต เพื่อขยายการผลิต สามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สามารถกู้ได้ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล แบบบุคคลวงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท กลุ่มบุคคลวงเงินกู้ ไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3 ต่อปี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน