แถลงข่าวงาน “มหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ ประจำปี 2561”

วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

บริเวณชั้น ๑ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายปรเมธี   วิมลศิริปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานงานแถลงข่าวงานมหกรรมประมูล สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ประจำปี 2561 เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้สนใจร่วมกันประมูลทรัพย์หลุดจำนำ เลือกซื้อทรัพย์หลุดจำนำ ราคาถูก คุณภาพดี ซึ่งงานในครั้งนี้ มีการยกระดับการประมูลให้มีความยิ่งใหญ่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะรูปแบบของงานเป็นการจัดแสดงแบบแฟชั่นโชว์ เพิ่มความโดดเด่นให้กับสินค้า

  • นอกจากนั้นผู้ร่วมงานจะได้พบสินค้าคุณภาพมากมาย หลากหลายมากกว่า 200 ชิ้น ทั้งเครื่องประดับ ทองคำรูปพรรณ ทองคำเจือประดับอัญมณีเพชรพลอย และของแบรนด์เนม อาทิ นาฬิกา รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก อีกทั้งมีการจัดแสดงนวัตกรรมการบริการรูปแบบสมัยใหม่ที่ทันสมัย มีกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกแจกของรางวัลมากมาย พิเศษ!! พบกับศิลปินรับเชิญ นนท์ ธนนท์ และ พลพล พลกองเส็ง อีกหนึ่งไฮไลท์เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณลูกค้าคนสำคัญของ สธค. คือ การนำเครื่องเพชรที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่ามาวางจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อได้ทันทีไม่ต้องมีการประมูลแต่อย่างใด

ในงานยังมีกิจกรรมที่เป็นการคืนกำไรสู่สังคม ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กเรียนดี ทุนละ 3,000 บาท จำนวน 89 ทุน ให้กับบุตรของผู้มาใช้บริการที่สถานธนานุเคราะห์ ซึ่งผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติ คือ (1).เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อย ที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและรับ – ส่งใบสมัครที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง (2).มีบุตรศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่าระดับ 3 (3).รายได้รวมของครอบครัวไม่เกิน  25,000.- บาท/เดือน

ทั้งยังมีการพัฒนาระบบ PawnShop On Mobileซึ่งเป็นระบบแจ้งเตือนทรัพย์จะหลุดจำนำ ในรูปแบบ Mobile Applicationเพื่อรักษาทรัพย์ของลูกค้าไม่ให้หลุดจำนำ หรือหลุดจำนำ

น้อยที่สุด รวมถึง เป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการทราบข่าวสารในเรื่องโปรโมชั่นต่างๆ โดยผ่าน Smart Phone ส่วนประกอบของ Application

  1. ประวัติของลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
  2. แสดงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับตั๋วจำนำที่ลูกค้ามาใช้บริการ เช่น ดอกเบี้ย และอายุของตั๋วจำนำ โดยจะมีการแจ้งเตือนเมื่อตั๋วจำนำใกล้วันหมดอายุ
  3. แสดงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานธนานุเคราะห์ เช่น โปรโมชั่นต่างๆ
  4. แสดงสถานที่ตั้งของสถานธนานุเคราะห์แต่ละแห่ง

 

เพื่อรักษาทรัพย์ของลูกค้าไม่ให้หลุดจำนำ หรือหลุดจำนำน้อยที่สุด รวมถึงเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการ ภายใต้การบริหาร สธค.โรงรับจำนำของรัฐที่ว่า “ดอกเบี้ยถูก บริการดี วางใจได้” อีกด้วย

โดยงาน “มหกรรมประมูลทรัพย์หลุดจำนำ สธค. โรงรับจำนำของรัฐ ประจำปี 2561” จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 7  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.