กปน. สานต่อโครงการ “เดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” จ.กาญจนบุรี ปีที่ 3

การประปานครหลวง (กปน.) นำทีมพนักงานจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาระบบประปาชุมชน และจัดกิจกรรมติวเตอร์จิตอาสา ถ่ายทอดความรู้วิชาต่าง ๆ อาทิ ฟิสิกข์ คณิตศาสตร์ และทักษะวิชาชีพให้เยาวชน พร้อมมอบตุ๊กตาและกระปุกออมสินแก่นักเรียน รร. ท่าดินแดง และ รร. บ้านห้วยเสือ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ตามโครงการ “เดินตามพ่อ กปน. เพื่อคนต้นน้ำ” ปีที่ 3 เพื่อสานต่อพระราชปณิธานและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร  โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536  โทรสาร 0 2500 2579