กคช.มอบรางวัลประกวดโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (EM)

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (EM) ภายใต้แบรนด์การเคหะแห่งชาติ เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภท น้ำยาซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน และน้ำยาอเนกประสงค์ของการเคหะแห่งชาติ โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอนิรุทธ์ เอมอิ่ม และรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นายนพรัตน์ บัวจันทร์ ซึ่งทั้ง 2 ผลงานได้ผ่านการคัดเลือกและพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการตัดสินฯ แล้วว่า โลโก้ที่ออกแบบนั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด รวมถึง มีการใช้แนวคิดที่โดดเด่นและมีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ รวมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดใช้งานได้จริง  เมื่อเร็วๆ นี้ ณ 16 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ