บีทีเอส เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤติเลือดไม่เพียงพอ

บีทีเอส เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤติเลือดไม่เพียงพอ

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ประชาชนไปบริจาคโลหิตน้อยลง ทำให้โลหิตที่ได้รับบริจาคขาดแคลน อยู่ในภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอต่อความจำเป็นของแต่ละโรงพยาบาล ในขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศมีความจำเป็นต้องใช้เลือดเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นครับ แอดมินขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อให้ปริมาณเลือดมีเพียงพอกับผู้ที่จำเป็นต้องใช้ และสำหรับผู้บริจาคโลหิตตั้งแต่วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2563 จะได้รับเสื้อยืด “Every Blood Donor is a Hero” เป็นที่ระลึกด้วยนะครับ

– สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส ไปบริจาคเลือดได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติลงที่สถานีศาลาแดง ทางออกที่ 1 ครับ

– บริจาคโลหิตได้ที่ไหนบ้าง…?
>ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
>ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา
>สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค)
>สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ, โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า, โรงพยาบาลรามาธิบดี, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า,
โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล, มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และโรงพยาบาลทั่วประเทศครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2256 4300 หากต้องการสอบถามการเดินทางในระบบรถไฟฟ้าทักไลน์มาหาแอดมินได้ครับ @btsskytrain คลิก https://t.co/oWB3kcPkz7

………………………………………………………….