พบกับงาน “A-PLAS 2018” งานแสดงสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมพลาสติกสำหรับภูมิภาคอาเซียน วันที่ 19-22 กันยายนนี้ ณ ไบเทค บางนา

นายสุชาติ ซื่อสัจจกุล ประธานการจัดงาน A-PLAS 2018 เชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์สำหรับนักอุตสาหกรรมพลาสติกแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด A-PLAS 2018, CONNECTING ASEAN PLASTIC INDUSTRIES: การเชื่อมต่ออุตสาหกรรมพลาสติกในอาเซียน เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลาสติกในภูมิภาคอาเซียน ตอบรับนโยบาย 4.0 โดยภายในงานมีผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยจำนวนมาก ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ และยังถือเป็นสุดยอดเวทีธุรกิจแห่งความเป็นผู้นำในการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน รวมทั้งตลาดเปิดใหม่ ที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ งาน A-PLAS 2018 ASEAN Community Plastic Exhibition จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-22 กันยายน 2561 ณ อาคาร 103-104 ไบเทค