ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณคลองบางพลู ถนนรัตนาธิเบศร์ ในคืนวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

– พื้นที่ให้บริการของสำนักงานประปาสาขาบางบัวทอง และสาขามหาสวัสดิ์

นอกจากนี้ ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องซ่อมท่อประธานขนาด 1,500 มิลลิเมตร บริเวณคลองตาหนัง ถนนลาดพร้าว โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

– ถนน​ลาดพร้าว ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 144 ถึงซอยลาดพร้าว 150

– ถนน​ลาดพร้าว ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยลาดพร้าว 115 ถึงซอยลาดพร้าว 127

– ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 1 ถนนแฮปปี้แลนด์สาย 2

– ซอยนวมิ​นทร์ 1

– ถนนเสรีไทย ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยเสรีไทย 1 ถึงซอยเสรีไทย 7

– ถนนเสรีไทย ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่แยกบางกะปิ ถึงคลองพิชัย (ซอยเสรีไทย 2)

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

………………………………………………

ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

การประปานครหลวง