ส.ส. อนุสรี โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน หนุน ประกันสังคม จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ โดยมี นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ รองเลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม พร้อมผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้การต้อนรับ

นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการจ้างงาน โดยคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทยจะติดลบ ดังนั้น การฟื้นฟูเศรษฐกิจและการฟื้นฟูการจ้างงานระหว่างและหลังจากสถานการณ์โควิด 19 ถือเป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน ตามนโยบายส่งเสริมให้ลูกจ้างมีงานทำ เพื่อให้ลูกจ้างมีชีวิตและความเป็นอยู่ มีหลักประกันทางสังคมที่ดีที่สุด ซึ่งในวันนี้ ตนรู้สึก เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้างมีงานทำ ซึ่งจัดโดยสำนักงานประกันสังคม ที่เห็นถึงความสำคัญในการอบรมให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ของสำนักงานฯ ได้นำความรู้ความเข้าใจให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่สถานประกอบการ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาสภาพเศรษฐกิจให้นายจ้างสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเสริมสภาพคล่องให้กับเศรษฐกิจและให้ลูกจ้างมีงานทำ เพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมการดำเนินชีวิตของลูกจ้างเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังมีส่วนให้นายจ้างได้เข้าถึงโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน เพื่อลดภาระให้แก่สถานประกอบการและผู้ประกันตนอีกด้วย

สำหรับโครงการกำหนดจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้นายจ้างเพื่อลูกจ้าง มีงานทำ สำนักงานประกันสังคม ได้กำหนดจัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 75 คน คือ ในวันนี้ (13 ก.ค. 63) จังหวัดชลบุรี และวันที่ 18 ก.ค. 63 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

…………………………………………………………………….