พาณิชย์’ ขนทัพสินค้าของดีภาคใต้กว่า 70 ร้านค้า โชว์ศักยภาพในงาน MOC Biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย

                กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดงาน ‘MOC Biz Club Expo 2018 มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย’ ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) อย่างยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 โดยรวบรวมสินค้าของดีมาจัดแสดงและจำหน่ายจาก 14 จังหวัดภาคใต้กว่า 70 ร้านค้า ทั้งสินค้าแปรรูป สินค้านวัตกรรม สินค้าท้องถิ่น และบริการด้านการท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมการสัมมนา เสวนา ให้ความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ด้านธุรกิจ พร้อมเปิดโต๊ะเจรจาธุรกิจระหว่างนักธุรกิจและนักลงทุนเพื่อจับคู่ธุรกิจ ต่อยอดทางการค้าและร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ สร้างความสำเร็จให้ผู้ประกอบการฐานรากในเครือข่าย MOC Biz Club ได้อย่างยั่งยืน

                 นางกุลณี  อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าการจัดงาน MOC Biz Club Expo 2018 : มหกรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย ระดับภูมิภาค (ภาคใต้) ถือเป็นกิจกรรมที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจให้ท้องถิ่น ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยหรือ Micro SME ในภาคใต้ ได้มีโอกาสพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เกิดความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในตลาดระดับประเทศ และก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีมีคุณภาพมากมาย เป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จากภาคใต้กว่า 70 ร้านค้า”

“นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ที่จะช่วยส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจที่มีความสนใจในการต่อยอดธุรกิจของตนเอง เช่น การเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) เพื่อสร้างโอกาสเติบโตทางการค้า และเพื่อพบปะพันธมิตรทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ การให้คำปรึกษาแนะนำธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด การเงิน เป็นต้น เพื่อแนะนำและชี้แนะแนวทางในการสร้างความสำเร็จแก่ผู้ประกอบการ และภายในงานยังมีการจัดสัมมนา, เสวนา จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจ  เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดอย่างมืออาชีพ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจในระยะยาว”

“การจัดงานฯ ในครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ภาคใต้ที่จะได้โชว์ศักยภาพทางการค้า สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถและขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน และเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้ประชาชนคนไทยจะได้รู้จักสินค้าของดีมีคุณภาพจากภาคใต้มากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการยังได้รับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจของตนเองสู่เวทีการค้าโลก รวมทั้งยังช่วยผลักดันให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เป็นศูนย์รวมของกลุ่มธุรกิจที่จะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อมั่นว่าการจัดงานฯ ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นในชุมชน และยังช่วยให้เกิดหมุนเวียนและการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

***********************************************

ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน