อธิบดีกรมเจ้าท่า บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “39 ปี จากนักเรียนจ่าสู่อธิบดีกรมเจ้าท่า คนที่ 39”

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า บรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “39 ปี จากนักเรียนจ่าสู่อธิบดีกรมเจ้าท่า คนที่ 39” ณ อาคารพลศึกษา โรงเรียนสื่อสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กองทัพเรือ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยมี พล.ร.ท.กฤษดา ประพฤติธรรม เจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ พร้อมด้วย น.อ.ณัฐพงศ์ เกิดผลหลาก ผู้อำนวยการโรงเรียน สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะนักเรียนจ่าทหารเรือ ให้การต้อนรับ โดยอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้เป็นประธานในการสักการะพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลังจากนั้น ได้บรรยายความรู้ในหัวข้อเรื่อง “39 ปี จากนักเรียนจ่าสู่อธิบดีกรมเจ้าท่า คนที่ 39″

ทั้งนี้ อธิบดีฯ ได้บรรยายถึงประวัติ และประสบการณ์ ในการเรียน และการใช้ชีวิตในอดีตของนักเรียนจ่า วิทยา ยาม่วง จนกระทั่งประสบความสำเร็จเป็นอธิบดีกรมเจ้าท่าในปัจจุบันพร้อมให้ข้อคิดในการใช้ชีวิต ให้คิดแล้วทำ มีเข็มทิศในการนำทางชีวิต และเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่ท้อถ้อยในการศึกษาและการดำเนินชีวิต โดยโรงเรียนชุมพลฯ และโรงเรียนสื่อสารฯ แห่งนี้ เป็นสถาบันที่สำคัญยิ่ง ในการสั่งสมประสบการณ์ในการทำงานและใช้ชีวิตในอนาคต และตั้งใจศึกษาฯ

ทั้งนี้ มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมฟังบรรยายฯ จำนวน 70 นาย พร้อมด้วยนักเรียนจ่าสื่อสารฯ ทหารเรือ เข้าร่วมฟังการบรรยายฯ ทั้งสิ้น 141 นาย (ชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 นาย ชั้นปีที่ 2 จำนวน 91 นาย) ที่เกิดความภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา พร้อมนำความรู้จากการบรรยายฯ ไปปรับใช้เป็นต้นแบบในการศึกษา การทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคต

…………………………………………………………….