‘รมว.พาณิชย์’ เตรียมนำทัพกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า ประชุมแผนความร่วมมือฯ ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 7 ดัน มูลค่าการค้า 11,000 ล้านเหรียญฯ ในปี 64

‘สนธิรัตน์’ เตรียมนำทีมเข้าร่วมการประชุมแผนความร่วมมือฯ ไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 7 หารือลดต้นทุนการขนส่ง เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า ร่วมมือสินค้าเกษตร พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อดันการค้าสองฝ่ายพุ่ง 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 รวมทั้งนำคณะผู้ประกอบการไทยกว่า 45 ราย จับคู่ธุรกิจกับ สปป.ลาว

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะนำคณะผู้แทนไทยจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 7 คู่ขนานไปกับกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ  ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยการประชุมแผนความร่วมมือฯ เป็นกลไกการหารือด้านการค้าระดับทวิภาคีระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแก้ปัญหาการค้าการลงทุนระหว่างกัน ให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564 ทั้งนี้ การกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นหนึ่งในนโยบายการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับประเทศคู่ค้าที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญ เพื่อผลักดันให้ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน

นายสนธิรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-สปป.ลาว เป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพร่วมกันหรือสามารถเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน เช่น เชื่อมโยงการขนส่ง เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการลงทุน ความร่วมมือด้านสินค้าเกษตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการธนาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์จะนำคณะผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับภาคเอกชน สปป.ลาว โดยในขณะนี้มีผู้ประกอบการไทยแจ้งความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 45 ราย ครอบคลุมประเภทธุรกิจแฟรนไชส์ วัสดุก่อสร้าง อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ปัจจุบัน สปป.ลาว เป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทยในโลก การค้าของไทยกับ สปป.ลาว ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 5,662.42 ล้านเหรียญสหรัฐ        มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.78 ต่อปี ในปี 2560 การค้ารวมไทย-สปป.ลาว มีมูลค่า 6,170.01 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.1 โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญไป สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาสิว เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ


กระทรวงพาณิชย์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ