กปน. ร่วมยินดี ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ อธิบดี พช. คนใหม่

นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) (คนที่ 11 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการ กปน. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการ กปน. (คนที่ 14 จากซ้าย) และคณะผู้บริหาร กปน. ร่วมแสดงความยินดี กับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต (คนที่ 12 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.)