ออป.รับมอบสัญลักษณ์ประชุมการป่าไม้

รับมอบสัญลักษณ์ประชุมการป่าไม้…เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 61 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ “มอบแว่นไม้สัญลักษณ์เจ้าภาพจัดการประชุมการป่าไม้ประจำปี 2562” ให้กับ “องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้” โดยมี นายสุกิจ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องประชุมจงรักปรีชานนท์ ชั้น 2 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ