ก.แรงงาน เปิดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนยิ่งใหญ่ เยาวชนไทยลุย! 26 สาขาอาชีพ

วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค อารีน่า ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวคำกราบบังคมทูล

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ในชื่อ “WorldSkills ASEAN Bangkok 2018” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Skills, Crafting the Future” หรือ “ทักษะอาเซียนสรรสร้างอนาคต” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนทำงานพัฒนาทักษะฝีมือ รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 และนโยบาย Thailand 4.0

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนเป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ทุกๆ 2 ปี และบรรจุไว้เป็นกิจกรรมหนึ่งของแผนงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้พิมพ์เขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม องค์กรนายจ้าง และลูกจ้าง เพื่อพัฒนากำลังแรงงานที่มีคุณภาพ และที่สำคัญคือการมุ่งสร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคแห่งความร่วมมือ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน คนทำงานและยกระดับอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านกำลังคน แรงงานมีศักยภาพสูง รองรับการลงทุนและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาทักษะฝีมือ สังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดมิตรภาพที่แน่นแฟ้นระหว่างเยาวชนของประเทศสมาชิก ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกที่มีมากว่า 50 ปีด้วย

พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และพิธีปิดในวันที่ 4 กันยายน ซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขันเป็นเยาวชนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 335 คน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนใน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ ดังนี้ (1) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (2) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีการสื่อสาร (3) กลุ่มสาขาอาชีพแฟชั่นและครีเอทีฟ (4) กลุ่มสาขาอาชีพขนส่งและโลจิสติกส์(5) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และ (6) กลุ่มสาขาบริการส่วนบุคคลและสังคม แบ่งเป็น 24 สาขาทางการ และ 2 สาขาสาธิต รวมเป็น 26 สาขา โดยยึดตามสาขาที่มีการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ซึ่งประเทศไทยจะส่งเยาวชนจำนวน 52 คน เข้าร่วมแข่งขันในทุกสาขาอาชีพ เยาวชนที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ จะได้รับโอกาสในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 จัดขึ้นที่เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย (WorldSkills Kazan 2019) ระหว่างวันที่ 22 – 27 สิงหาคม 2562 และมีเงินรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะการแข่งขัน ดังนี้ เหรียญทอง 150,000 บาท เหรียญเงิน 75,000 บาท เหรียญเงิน 40,000 บาท เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม 20,000 บาท รางวัลปลอบใจ 10,000 บาท ส่วนเจ้าภาพแข่งขันฯ ครั้งต่อไป คือประเทศสิงคโปร์

“ในฐานะที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จะดำเนินการจัดแข่งขันให้มีคุณภาพมากที่สุด ทั้งในด้านความโปร่งใสและความยุติธรรม รวมถึงการต้อนรับ การดูแลความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง และด้านที่พักเป็นการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศ” รมว.กล่าว