เปิดฉาก แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เยาวชนกว่า 300 คน ร่วมชิงชัย 26 สาขาอาชีพ

ก.แรงงาน เจ้าภาพจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 รัฐมนตรีแรงงาน กล่าวคำกราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 โดยมีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม 331 คน จัดการแข่งขันทั้งสิ้น 6 กลุ่มสาขาอาชีพ รวม 26 สาขา โดยมีตัวแทนเยาวชนไทยร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 52 คน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เฝ้ารับเสด็จฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ในชื่อ “World Skills ASEAN Bangkok 2018” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Skills, Crafting the Future” หรือ “ทักษะอาเซียนสรรสร้างอนาคต” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและคนทำงานพัฒนาทักษะฝีมือ รองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 และนโยบาย Thailand 4.0

สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 “World Skills ASEAN Bangkok 2018” กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดการแข่งขันจำนวน 26 สาขาแบ่งเป็น 24 สาขาทางการ และ 2 สาขาสาธิต ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 2 กันยายน 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ลาว เมียนมา มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 331 คน ใน 6 กลุ่มสาขาอาชีพ ดังนี้ (1) กลุ่มสาขาอาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต (2) เทคโนโลยีการสื่อสาร (3) แฟชั่นและครีเอทีฟ (4) ขนส่งและโลจิสติกส์ (5) เทคโนโลยีก่อสร้างและอาคาร และ (6) บริการส่วนบุคคลและสังคม โดยยึดตามสาขาที่มีการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ ประเทศมาเลเซีย และการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 44 ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ ซึ่งประเทศไทยได้ส่งเยาวชนในทุกสาขาอาชีพเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 52 คน โดยเยาวชนที่ชนะการแข่งขันในครั้งนี้จะได้รับโอกาสในการคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ที่จัดขึ้น ณ เมืองคาซาน สหพันธรัสเซีย (World Skills Kazan 2019) ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคม 2562 ต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม One School One Country การประชุม ASEAN TVET Conference คู่ขนานกับการแข่งขันโดยผู้แข่งขันจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจำนวน 331 คน ดำเนินการแข่งขันเป็นเวลา 3 วัน และจัดพิธีปิดงานแข่งขันและประกาศผลรางวัลในวันที่ 4 กันยายน 2561 โดยมีเงินรางวัลให้กับเยาวชนที่ชนะการแข่งขัน แบ่งเป็น เหรียญทอง 150,000 บาท เหรียญเงิน 75,000 บาท เหรียญทองแดง 40,000 บาท เหรียญฝีมือยอดเยี่ยม 20,000 บาท รางวัลปลอบใจ 10,000 บาท ขณะที่เจ้าภาพการแข่งขันฯ ครั้งต่อไป คือ ประเทศสิงคโปร์