สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ต้อนรับสมาคมผู้เลี้ยงช้างอินเดีย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการดูแล, อนุรักษ์ และบริบาลช้าง

ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  พร้อมด้วย น.สพ.ดร.สิทธิเดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ขององค์การอุตสาหกรรม -ป่าไม้ ให้การต้อนรับ Mr. R.Rengan ประธานสมาคมผู้เลี้ยงช้างในรัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการดูแล, อนุรักษ์ และบริบาลช้างของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาล และห้องปฏิบัติการในการรักษาช้างที่ประเทศอินเดียในอนาคต    ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 – 23 สิงหาคม 2561   ที่ผ่านมา