พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (ภาคเช้า)

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (ออกข่าวเวลา 05.00 น.) :

…………………………………………………………………………………………….