ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 1)

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ฉบับที่ 1)

มาตรการด้านสนามกีฬา 7 ประเภท

1. สวนสาธารณะ ลาน-พื้นที่กิจกรรมสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย
2. สนามกีฬากลางแจ้ง
3. สนามกีฬาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือในอาคารปิด
4. สระว่ายน้ำกลางแจ้งและในร่ม
5. สนามกีฬาในร่ม โรงยิม
6. สถานที่ให้บริการ และโรงเรียนสอนลีลาศ และการเต้นรำ หรือลักษณะสถานที่ให้บริการคล้ายคลึง
7. สนามกีฬาทางน้ำ

มาตรการด้านการแข่งขันกีฬา (แบบไม่มีผู้เข้าชมในสนามแข่งขัน) 14 การแข่งขัน

1. การแข่งขันกีฬาฟุตบอล
2. การแข่งขันกีฬาจักรยาน
3. การแข่งขันกีฬาเทนนิส
4. การแข่งขันกีฬาเจ็ตสกี
5. การแข่งขันกีฬารถจักรยานยนต์
6. การแข่งขันกีฬากอล์ฟ
7. การแข่งขันกีฬามวย
8. การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
9. การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
10. การแข่งขันกีฬาตะกร้อ
11. การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล
12. การแข่งขันกีฬารถยนต์
13. การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่ง
14. การแข่งขันกีฬาสนุกเกอร์

เอกสารคำแนะนำ/คู่มือ

1. ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
https://sports.mots.go.th/sport63/download/file_v1.pdf

2. คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 (ฉบับที่ 1)
https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_sport.pdf

3. คู่มือการใช้งานการลงทะเบียนการจัดกิจกรรมด้านการกีฬา แพลตฟอร์ม “สปิริต SPIRIT”
https://sports.mots.go.th/sport63/download/document_system.pdf

4. แพลตฟอร์มการลงทะเบียนกิจกรรมด้านการกีฬา “สปิริต SPIRIT” เริ่มต้นลงทะเบียนได้วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
https://sports.mots.go.th/spirit/

– — — —- —– ——- ——– ———
คู่มือการปฏิบัติฯ รายชนิดกีฬา
https://sports.mots.go.th/sport63/doc_sports_list.php

1. คู่มือการปฏิบัติฯ ฟุตบอล https://sports.mots.go.th/sport63/download/14_tennis.pdf
2. คู่มือการปฏิบัติฯ จักรยาน https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174456_ZHPgd5ABhs.pdf
3. คู่มือการปฏิบัติฯ เทนนิส https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174851_wTkG9Xg4Wb.pdf
4. คู่มือการปฏิบัติฯ เจ็ตสกี https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630173918_qMwtBz9fgC.pdf
5. คู่มือการปฏิบัติฯ รถจักรยานยนต์ https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174222_cGaEymNAKG.pdf
6. คู่มือการปฏิบัติฯ กอล์ฟ https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174318_wtBGsfYmWb.pdf
7. คู่มือการปฏิบัติฯ มวย https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174641_B81xQVDbur.pdf
8. คู่มือการปฏิบัติฯ วอลเลย์บอล https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174650_1PQVWTK8a6.pdf
9. คู่มือการปฏิบัติฯ แบดมินตัน https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174702_Ur1Xg4wTKr.pdf
10. คู่มือการปฏิบัติฯ ตะกร้อ https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630173908_5bk89pFCeJ.pdf
11. คู่มือการปฏิบัติฯ บาสเกตบอล https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174554_uz1X7M5bKR.pdf
12. คู่มือการปฏิบัติฯ รถยนต์ https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174731_1PqmNAuz1E.pdf
13. คู่มือการปฏิบัติฯ โบว์ลิ่ง https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174753_y4wt3R1XQM.pdf
14. คู่มือการปฏิบัติฯ สนุกเกอร์ https://sports.mots.go.th/attach/w568/f20200630174712_yCN2UhaxY4.pdf
– — — —- —– ——- ——– —-

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
4 กรกฎาคม 2563