รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยวันนี้ มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศบาห์เรน และเข้ารับการเฝ้าระวังกักตัวในสถานที่รัฐจัดให้ มีผู้ป่วยกลับบ้านได้ 7 ราย ทำให้มีผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,066 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 96.42 ของผู้ป่วยทั้งหมด มีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 56 ราย หรือร้อยละ 1.76 ของผู้ป่วยทั้งหมด ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวมผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 3,180 ราย

นายแพทย์อนุพงศ์ สุจริยากุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทย ขณะนี้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง รายงานผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่คือคนไทยที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และอยู่ในระบบเฝ้าระวังในสถานกักตัวที่รัฐจัดให้ ซึ่งความสำเร็จของการควบคุมโรคโควิด 19 ของประเทศไทยคือ ความร่วมมือของประชาชนที่ดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น การสวมหน้ากากผ้าเมื่อออกจากบ้าน อยู่บ้านมากขึ้น ทำงานจากบ้าน ลดการพบปะสังสรรค์ หรืออยู่ในพื้นที่หนาแน่น แออัด และล้างมือบ่อยๆ

จากข้อมูลของกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จำนวน 103,234 ราย เสียชีวิต 3 ราย และในช่วงเดียวกันของปี 2562 พบผู้ป่วยสะสม 194,598 ราย เสียชีวิต 15 ราย ส่วนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบพบจำนวน 102,476 ราย เสียชีวิต 70 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 พบผู้ป่วย 124,906 ราย เสียชีวิต 98 ราย แสดงให้เห็นว่ามาตรการป้องกันโควิด 19 มีประโยชน์ทำให้ปัญหาสุขภาพ และโรคระบบทางเดินหายใจลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามยังคงมีความเสี่ยงที่อาจกลับมาพบ ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ได้อีก เนื่องจากประชาชนออกมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติมากขึ้น ขอให้ประชาชนอย่าประมาท “การ์ดอย่าตก” ต้องเข้มงวดการป้องกันตัวเอง ทำให้เป็นนิสัย ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเตรียมรับมือหากเกิดการระบาดระลอก 2 ในประเทศ

…………………………………………………………….