ประธานกรรมการ กคช. ลงพื้นที่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย 2) เพื่อให้กำลังใจผู้อยู่อาศัยในชุมชน

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย 2) เพื่อให้กำลังใจผู้อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย 2)

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย 2) เป็นความตั้งใจที่อยากจะมาให้กำลังใจผู้อยู่อาศัยในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แต่ด้วยการประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน งดเดินทางข้ามจังหวัด หากเดินทางจะต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน จากเหตุผลดังกล่าวจึงไม่สามารถเดินทางมาได้ในขณะนั้น ในวันนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง จึงได้เดินทางมาให้กำลังใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่อาศัยในชุมชน พร้อมนำถุงยังชีพมามอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จำนวน 20 ชุด และจะนำมาเพิ่มให้กับ อสม. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยติดเตียงอีกจำนวน 20 ชุด

ในตอนท้าย นายณัฐพงศ์ กล่าวถึงการรับมอบห้องสมุดประชาชนในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดเชียงใหม่ (หนองหอย 2) จากสมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ 1 อ่านล้านตื่น เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมาว่า เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างการเคหะแห่งชาติ กลุ่มชอบทำ และสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ที่อยากเห็นเด็กและเยาวชนออกห่างจากสังคมออนไลน์ และหันกลับมาทำกิจกรรมร่วมกัน กลับมารักการอ่านหนังสือ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และเสริมสร้างสมาธิให้กับตนเอง และขอบคุณชาวชุมชนที่รับดูแลห้องสมุดนี้ และหากได้ผลเป็นที่ประจักษ์จะเพิ่มหนังสือ และขอความร่วมมือจัดทำห้องสมุดในชุมชนต่างๆ ต่อไป

…………………………………………………………….