คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครอาจารย์แพทย์คลินิก จำนวน 11 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับสมัครอาจารย์แพทย์คลินิก จำนวน 11 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2576 6257 หรือ 06 4585 5280

………………………………………………………………………….