กระทรวงคมนาคมจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ และนายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มอบอาหารกล่องและหน้ากากอนามัยให้แก่โรงพยาบาลกลาง เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ภายใต้โครงการกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาคมนาคม ร่วมใจแบ่งปัน ต้านภัยโควิด” พร้อมด้วย นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายตติรัฐ รัตนเศรษฐ และนายเจือ ราชสีห์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงฯ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงฯ นายพิเชษฐ์ คุณาธรรมรักษ์ และนางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ เข้าร่วม โดยมี นายแพทย์ เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลกลาง

กระทรวงคมนาคม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ภายใต้ชื่อ “จิตอาสาคมนาคม ร่วมใจแบ่งปัน ต้านภัยโควิด” โดยร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดจัดอาหารกล่อง อาหารว่าง จำนวน 8,650 กล่อง และหน้ากากอนามัยจำนวน 10,000 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลสิรินธร และสถาบันบำราศนราดูร ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งเป็นกำลังใจในการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป

………………………………………………………….