“บิ๊กอู๋” นำทีม เปิดศูนย์ Media Center ดูแลสื่อมวลชนติดตามงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12

รมว.แรงงาน นำทีม เปิดศูนย์ Media Center ดูแลสื่อมวลชนในประเทศ – ต่างประเทศ ที่เข้าร่วมติดตามสถานการณ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ในฐานะประเทศเจ้าภาพ

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์สื่อมวลชน (Media Center) เพื่อเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร บริการสื่อมวลชนของไทยและต่างประเทศ พร้อมด้วย นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และคณะผู้บริหาร ณ มีเดียร์เซ็นเตอร์ ชั้น 2 อาคารชาเลนเจอร์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

พลตำรวจเอก อดุลย์ฯ กล่าวว่า ตามที่ประเทศไทย โดยกระทรวงแรงงาน ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 17.15 น. และมีกำหนดจัดพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 4 กันยายน 2561 ซึ่ง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีดังกล่าวด้วย การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนในครั้งนี้ มีตัวแทนผู้เข้าร่วมแข่งขันจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมกว่า 335 คน และมีการแข่งขันใน 26 สาขา ที่เป็นการรวมสุดยอดเยาวชนที่มีฝีมือในภูมิภาคอาเซียน เพื่อมาเป็นตัวแทนของแต่ละประเทศสมาชิกในการแสดงความสามารถ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชน รวมถึงคนรุ่นใหม่ ในการพัฒนาทักษะของตนเองให้มีความพร้อมรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในระดับภูมิภาค และได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศ โดยมีสื่อมวลชนสนใจเข้าร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานและถ่ายทอดสถานการณ์การแข่งขัน มากกว่า 100 คน กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะผู้จัดงานจึงจัดให้มีศูนย์สื่อมวลชน หรือ Media Center ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้สื่อมวลชนทุกแขนงใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการแข่งขัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร อินเตอร์เน็ต ตู้เก็บสัมภาระ พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ศูนย์สื่อมวลชนดังกล่าวจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.00 – 21.00 น.

“ศูนย์สื่อมวลชน (Media Center) มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี สำหรับตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำแก่สื่อมวลชนที่มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานในศูนย์ฯ นอกจากนี้ ยังอำนวยความสะดวกแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจรับชมบรรยากาศในงาน รวมถึงสามารถดาวน์โหลดภาพงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ผ่านเว็บไซต์ www.wsasean2018.com ได้อีกด้วย” รมว.แรงงาน กล่าวในท้ายสุด

+++++++++++++++++++++++