วันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 16 ปี

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมการท่องเที่ยว และศาลหลวง ศุภชลาศัย พร้อมทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และภายในงานมีพิธีมอบรางวัล “เพชรจรัสแสง” ให้กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานโดดเด่น มีการมอบโล่ และของที่ระลึกให้กับผู้มีอุปการคุณต่อกรมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเชิญร่วมทำบุญบริจาคเงินแก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา และมูลนิธิสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ เนื่องในวันสถาปนากรมการท่องเที่ยว ครบรอบ 16 ปี