ก.แรงงาน ต้อนรับอาคันตุกะ ร่วมชิงชัยอาเซียน ครั้งที่ 12

วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ สนามบิน สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย โดยกระทรวงแรงงาน ในฐานะเจ้าภาพจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน กว่า 400 คน ตัวแทนจากกัมพูชาถึงไทยเป็นประเทศแรก

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ กพร. จัดทีมต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ที่มาร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 ตั้งแต่การต้อนรับตัวแทนประเทศสมาชิกที่สนามบินสุวรรณภูมิ จนถึงที่พัก การดูแลการเดินทางระหว่างที่พักถึงสถานที่จัดพิธีเปิดการแข่งขัน และระหว่างแข่งขันให้อำนวยความสะดวกตลอดงาน รวมถึงการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างสมเกียรติ ที่สำคัญคือการดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้แทนจากประเทศสมาชิก

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ได้จัดทีมงานคอยต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่สุวรรณภูมิแล้ว โดยคณะผู้แทนจากประเทศกัมพูชาเดินทางถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรก ต่อจากนั้นเป็นฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ลาว พม่า และเวียดนาม ซึ่งผู้แทนเหล่านี้ประกอบด้วย ผู้แทนด้านเทคนิค (Technical Representative : TR) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert : E) คณะกรรมการตัดสิน (Jury Chair Person : JC) ครูผู้ตรวจสอบ (Teacher Deligator : TD) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Officer Deligator : OD) หัวหน้ากลุ่ม (Team Leader : TL) ล่าม (Interpreter : I) และผู้เข้าแข่งขัน รวม 494 คน พร้อมอำนวยความสะดวกบริการส่งถึงที่พักตามสถานที่พักที่ได้จัดเตรียมไว้รับรอง ซึ่งคณะกรรมเทคนิค คณะกรรมการตัดสิน และคณะอื่นๆ จะเริ่มมีการประชุมตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นี้ เพื่อรับฟังกฎ ระเบียบ เกณฑ์การตัดสินในการแข่งขัน สำหรับผู้เข้าแข่งขันจะเตรียมตัวจัดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการแข่งขัน และร่วมกิจกรรม One School One Country ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561

“การทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้การต้อนรับดูแลผู้มาเยือนอย่างอบอุ่น ด้วยขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมอันดีงาม เช่นการทักทายด้วยรอยยิ้มที่อ่อนหวานการไหว้ด้วยความอ่อนน้อม ย่อมทำให้ผู้มาเยือนเกิดความประทับใจ สร้างเสน่ห์ และชื่อเสียงประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักแก่สากล ซึ่งส่งผลดีในอนาคตทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว” อธิบดี กพร. กล่าว