อพวช. ปฐมนิเทศลูกจ้าง ในโครงการ อว. สร้างงานช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดปฐมนิเทศลูกจ้างชั่วคราว ใน “โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2” เพื่อร่วมสร้างงานพัฒนาทักษะช่วยเหลือ ผู้ว่างงานที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 ขานรับนโยบาย อว. โดยเริ่มงานตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ณ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

……………………………………………