เลขาธิการ สปส. สั่งการช่วยเหลือ ลูกจ้างองค์การค้าฯ (สกสค.) ถูกเลิกจ้างด่วน เหตุกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การค้าฯ (สกสค.) ได้ประกาศเลิกจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่ 961 คน เนื่องจากประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ และภาวะขาดทุนนานกว่า 15 ปี ทำให้ลูกจ้างผู้ประกันตน ประสบปัญหาว่างงาน เลขาธิการ สปส. ห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน สั่ง ผอ.ประกันสังคม กทม.พื้นที่ 9 ตรวจสอบข้อเท็จจริง เร่งช่วยเหลือ พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแล้ว

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตนได้มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน และได้สั่งการให้นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 เร่งประสานงาน ให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยเร่งด่วน พร้อมเข้าตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง ทราบว่า องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) ตั้งอยู่ที่ 2249 ถนนลาดพร้าว แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ มีหน้าที่บริการส่งเสริมอำนวยความสะดวก ในการจัดระบบการศึกษาของชาติในด้านการพิมพ์ หนังสือเรียน เอกสารทางการศึกษา ผลิตอุปกรณ์การศึกษา บริการธุรกิจทางการศึกษา มีลูกจ้างทั้งหมด 1,038 คน โดยก่อนหน้านี้ องค์การค้าของ สกสค. ได้ให้พนักงานหยุดงานตั้งแต่ช่วงสถานการณ์ โควิด – 19 ที่ผ่านมา ล่าสุดได้ออกคำสั่งเลิกจ้างพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การค้าของ สกสค.จำนวน 961 คน เนื่องจากประสบภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานกว่า 15 ปี และเพื่อปรับปรุงอัตรากำลัง และผลประโยชน์ตอบแทนขององค์การค้า สกสค. ให้สอดคล้องกับภารกิจ จึงจำเป็นต้องมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงาน เจ้าหน้าที่กลุ่มดังกล่าว โดยให้สิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดนั้น เมื่อวันนี้ (1 ก.ค.63) สหภาพขององค์การค้าฯ ได้ไปร้องกรณีถูกเลิกจ้างและไม่ได้รับค่าจ้าง กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 4

ในการนี้ นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ได้เข้าร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่ 4 แนะนำสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากการ ถูกเลิกจ้าง เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจให้กับลูกจ้าง ซึ่งจะได้รับเงินกรณีว่างงานร้อยละ 70 ของค่าจ้าง ไม่เกิน 200 วัน รวมถึงการสมัครเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39 และการขอรับบำนาญชราภาพ สำหรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เพื่อทำความเข้าใจแก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ดังกล่าวให้ได้รับสิทธิประโยชน์อันพึ่งมีพึ่งได้แล้ว
———————————-
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.th