กรมอนามัย ร่วมกับเครือข่าย มอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้ 3 ครอบครัว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด และเทศบาลนครรังสิต ส่งมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้กับ 3 ครอบครัว เพื่อใช้ดูแลผู้สูงอายุติดบ้านและติดเตียง

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการส่งมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานีว่ากรมอนามัยได้ร่วมกับบริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด และเทศบาลนครรังสิต ศึกษาการดูแลผู้สูงอายุของหุ่นยนต์ดินสอมินิภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal Long Term Care) เพื่อช่วยให้ญาติ Care Manager , Caregiver และเทศบาลนครรังสิต ได้นำมาใช้ในการดูแล ติดต่อสื่อสาร และตอบโต้กันผ่านระบบโปรแกรมหุ่นยนต์ดินสอมินิในการดูแลผู้สูงอายุตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้สูงอายุและส่งเสริมสุขภาพตามระบบโปรแกรมที่มีภายใต้เมนูของหุ่นยนต์ดินสอมินิ ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและเข้าถึงระบบการบริการที่ดี มีความรอบรู้ตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal Long Term Care) ในอนาคตมากขึ้น โดยในเบื้องต้นกรมอนามัยและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องได้ส่งมอบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ครอบครัวในพื้นที่เทศบาลนครรังสิต ประกอบด้วยผู้สูงอายุติดบ้าน จำนวน 1 ครอบครัว และผู้สูงอายุติดเตียง จำนวน 2 ครอบครัว

“สำหรับหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุนั้นมีกระบวนการทำงาน ดังนี้

1) ใช้หุ่นยนต์ดินสอมินิเพื่อดูแลเฝ้าระวังและเป็นเพื่อนร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุตามเมนูในระบบโปรแกรมของหุ่นยนต์ดินสอมินิ

2) ระบบการทำงานของหุ่นยนต์ดินสอมินิจะเชื่อมโยงกับระบบโทรศัพท์มือถือของผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุในครอบครัว

3) ระบบการทำงานของหุ่นยนต์ดินสอมินิเชื่อมโยงไปที่เทศบาลนครรังสิต เพื่อให้ Care Manager และ Caregiver ได้ติดต่อสื่อสารกับผู้สูงอายุผ่านระบบ AI ที่จะมาเป็นตัวช่วยสั่งการทำงานของหุ่นยนต์ดินสอมินิ      ให้ดูแลผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ

4) สามารถนำกิจกรรมที่ผู้สูงอายุทำในระบบโปรแกรมหุ่นยนต์ดินสอมินิมาลงเป็นกิจกรรมเยี่ยมบ้านตาม Care Plan ได้ โดยมีระยะเวลาการทดลองใช้งาน 3 เดือน เพื่อเก็บข้อมูลนำมาใช้พัฒนารูปแบบหุ่นยนต์ดินสอมินิดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพที่ดีต่อไปในอนาคต” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

……………………………………………………………….