ฟู๊ดแล็บ ร่วมกับ สามพรานโมเดล เปิดบ้าน ชวนผู้ประกอบการร่วมขับเคลื่อนท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ยั่งยืน จัดโปรแกรมพิเศษ Organic Tourism Open House ฟรี..!!

แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ร่วมกับ สามพรานโมเดล จัดกิจกรรมพิเศษ Organic Tourism Open House เปิดบ้าน ถ่ายทอดความรู้ แชร์ประสบการณ์ ขับเคลื่อนสามพรานโมเดล และ Organic Tourism สู่การสร้างระบบอาหารสมดุล เชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ที่สนใจร่วมกิจกรรมฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หวังรวมพลังสร้างฐานระบบอาหารให้เข้มแข็ง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างระบบอาหารสมดุลยั่งยืน

อรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการ สามพราน ริเวอร์ไซด์ และผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) กล่าวว่า Organic Tourism Open House เป็นกิจกรรมพิเศษ ที่ฟู๊ดแล็บ ร่วมกับ สามพรานโมเดลจัดขึ้น เพื่อหาพันธมิตรที่มีแนวคิดทำธุรกิจเกื้อกูลสังคม โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งสัมผัสผู้บริโภคโดยตรง มาร่วมกันสร้างสรรค์ห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย์ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือ เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับชุมชน สนับสนุนสินค้าเกษตรอินทรีย์ตรง จากเกษตรกรนำไปสร้างสรรค์เป็นเมนูพิเศษบริการแก่ลูกค้า หวังกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของออร์แกนิก ที่คุณค่ามากกว่าสุขภาพ แต่รวมถึงสิ่งแวดล้อม และห่วงโซ่อาหารทั้งระบบ

“ความสำเร็จของการขับเคลื่อน เริ่มเกิดผลเป็นรูปธรรม มีโรงแรม ร้านอาหาร ชื่อดังกว่ายี่สิบแห่ง ทั้งในกรุงเทพฯ และ จ.เชียงใหม่ เข้ามาร่วมขับเคลื่อน รวมถึงองค์กรใหญ่ๆ อย่าง ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อกฯ และโรงแรม  เดอะ สุโกศล มีการลงพื้นที่เชื่อมโยง เริ่มซื้อขายผลผลิตอินทรีย์จากเกษตรกรไปบริการแก่ลูกค้าต่อเนื่องมา 4 เดือนแล้ว นอกจากนี้ยังมีอีหลายองค์กร เช่น  เอสแอนด์พี, โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพ, MK restaurant ก็ให้ความสนใจร่วมขับเคลื่อนเช่นกัน จึงอยากจะชวนผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร ที่สนใจเข้ามาศึกษาแนวคิด เรียนรู้เส้นทางการขับเคลื่อน มาสัมผัส และเข้าใจวิถีอินทรีย์อย่างแท้จริง เพื่อรวมพลังกันสร้างฐานระบบอาหารให้สมดุล เพื่อความมั่น และยั่งยืน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน”

ทั้งนี้ หนึ่งวันเต็มกับโปรแกรม Open House มีหลากกิจกรรมเรียนรู้ที่น่าสนใจ เริ่มลงทะเบียนเตรียมความพร้อม ตั้งแต่ 08.30 น.ที่สวนสามพราน จากนั้นเข้าสู่โปรแกรมแรก ทำความรู้จักและเข้าใจ  สามพรานโมเดล และ Organic Tourism จาก คุณอรุษ นวราช ผู้ร่วมก่อตั้ง แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ผู้ริเริ่มสามพรานโมเดล จากนั้นพาลงพื้นที่จริง เรียนรู้วงจรฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ที่ ปฐม ออร์แกนิก ฟาร์ม สวนเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากลพื้นที่กว่า 30 ไร่ ของสวนสามพราน และ เติมพลังมื้อกลางวันด้วยเมนูเพื่อสุขภาพที่ห้องอาหารแวนด้า ซึ่งกว่า 70% ใช้วัตถุดิบอินทรีย์ที่ซื้อตรงจากเกษตรกรเครือข่าย

ช่วงบ่าย พาไปสัมผัสพื้นที่ของกลางน้ำ เยี่ยมชมตลาดสุขใจ แหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีทั้งข้าว ผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งเกษตรกรปลูกเอง ขายเอง และกิจกรรมสุดท้ายของโปรแกรมพาไปเยี่ยมชมสวนฝรั่งอินทรีย์สัมผัสวิถีชีวิตเกษตรกรต้นแบบ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหัวอ่าว อ.สามพราน พบ คุณประหยัด ปานเจริญ หัวหน้ากลุ่มเกษตรอินทรีย์บางช้าง หนึ่งในสมาชิกเครือข่ายสามพรานโมเดล ผู้ประสบความสำเร็จจากการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ใช้เวลานานกว่า 10 ปี ฝ่าฟันอุปสรรคพาครอบครัวหลุดพ้นวงจรเคมี จนสามารถปลดหนี้ และได้โฉนดคืน อีกทั้งยกระดับตัวเองสู่เกษตรกรอินทรีย์ต้นแบบ ที่การันตีด้วยรางวัลเชิดชูเกียรติมากมาย

โดยโปรแกรมนี้จัดขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะ วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม ย้ำ..!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่านแรกที่สมัครลงทะเบียนเท่านั้น เปิดรับจนถึงวันที่ 15 กันยายน 2561 สนใจติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย)คุณจิลลาภัทร ทีฆาวงค์ โทร. 090-150-2640 หรือ ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://organictourismthailand.com/organic-tourism-open-house/

อนึ่ง Organic Tourism หรือ การท่องเที่ยววิถีอินทรีย์ เป็นการขับเคลื่อนทางสังคมที่ริเริ่ม และ ดำเนินการโดย แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. และความร่วมมือจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สามพรานโมเดล โดยมีเป้าหมายให้ผู้ประกอบการ ธุรกิจท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม ได้มาร่วมขับเคลื่อนสร้างความเปลี่ยนแปลง สร้างจุดขายใหม่ให้กับการท่องเที่ยว เพื่อสร้างระบบอาหารสมดุลและยั่งยืน