กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้าง

กรมการขนส่งทางรางลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้าง และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นาย ทยากร จันทรางศุ  ผู้อำนวยการกองมาตรฐานความปลอดภัยและบำรุงทาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางราง ได้ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี (อำเภอปากท่อ อำเภอเมือง อำเภอโพธาราม และอำเภอบ้านโป่ง) เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้าง และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล โดยมีนายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม- ชุมพร การรถไฟแห่งประเทศไทย นายธนุส ฤกษนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ และเจ้าหน้าที่บริษัทที่ปรึกษา CSCS โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ฯ และบริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด (บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้าง) ให้การต้อนรับ

โดยในปัจจุบันมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้างฯ ทั้งหมด 7 แนวทาง ได้แก่

(1) งานสะพานลอยคนเดินข้ามแบบมีทางรถจักรยานยนต์

(2) งานอุโมงค์ทางลอด (Box Underpass)

(3) งานสะพานกลับรถยนต์ (U-Turn Flyovers)

(4) งานสะพานข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge)

(5) งานทางผ่านเสมอระดับ โดยมีเครื่องกั้น

(6) งานถนนเลียบทางรถไฟ และ

(7) งานระบบระบายน้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางรางได้เน้นย้ำให้ รฟท. เร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนงาน โดยให้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทางระหว่างสองข้างทางของประชาชนผู้สัญจรเป็นหลัก ส่วนอีก 3 พื้นที่ ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของโครงการฯ ได้แก่ เทศบาลตำบลหลักเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ ได้กำชับให้ทาง รฟท. ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดราชบุรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

………………………………………………………………………………