คปภ.พลิกโฉมประกันภัยไทย สู่มิติใหม่ยุคดิจิทัล เพื่อประชาชน ในงานสัปดาห์ประกันภัย 7-9 กันยายนนี้

เผยไฮไลท์งานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้ เปิดฉากด้วยปาฐกถาพิเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในหัวข้อ “มิติใหม่ประกันภัยไทยในยุคดิจิทัล เพื่อประชาชน”ตามด้วยพิธีการมอบรางวัลเกียรติยศ “ประกันภัยดีเด่นครบวงจร”พร้อมสร้างแรงบันดาลใจวิ่งออกกำลังกายกับ (ตูน บอดี้สแลม) และร่วมกิจกรรมดีๆ (CSR) บริจาครถพยาบาล 3 คัน โดยสำนักงาน คปภ.ร่วมกับคณะนักศึกษาวปส.รุ่นที่ 8 และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย อีกทั้งเข้มข้นกับเวทีวิชาการและตื่นตาตื่นใจไปกับนวัตกรรมใหม่ๆ ด้านประกันภัยอย่างเต็มอิ่ม งานนี้ห้าม พลาด…! “มางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ เรื่องประกันภัย จบในที่เดียว “ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมประกันภัยมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งมั่นคงให้กับระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และยังเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในครอบครัว การประกอบธุรกิจการค้า การลงทุนและการดำเนินชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคน สำนักงาน คปภ. จึงได้ร่วมกับ สภาธุรกิจประกันภัยไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จัดงาน “สัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561” Thailand Insurance Expo 2018 ภายใต้ธีม “Converging Insurance Business Model with InsurTech in Digital Disruption พลิกโฉมประกันภัยไทย สู่มิติใหม่ยุคดิจิทัลเพื่อประชาชน” และพิธีมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร (Prime Minister’s Insurance Awards) ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีเวทีร่วมกันที่จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงภัยด้วยระบบประกันภัยเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับครอบครัว ธุรกิจการค้าการลงทุน และให้เป็นพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติในทุกระดับชั้นจนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตที่มีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นรากฐานที่สำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในงานสัปดาห์ประกันภัยปีนี้มีความแตกต่างกว่าทุกปี โดยสำนักงาน คปภ.ได้รับเกียรติจากท่านอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ประกันภัย ประจำปี 2561 และมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีอนุญาตให้ใช้ลายมือชื่อสลักลงบนโล่เกียรติยศสำหรับรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลบริษัทประกันภัยดีเด่น ตัวแทนประกันภัย นายหน้าประกันภัยคุณภาพดีเด่น อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ยุวชนประกันภัยดีเด่นและยังมีการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ สำนักงาน คปภ. และอุตสาหกรรมประกันภัยด้วย ในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มิติใหม่ประกันภัยไทยในยุคดิจิทัล เพื่อประชาชน”

ในส่วนของการโชว์นวัตกรรมด้านประกันภัยของสำนักงาน คปภ. ที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอ Innovative Insurance Product การประกันชีวิตสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยให้ความคุ้มครองโรคแทรกซ้อน ซึ่งมีสาเหตุจากระดับน้ำตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน โดยใช้แอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลสุขภาพเพื่อปรับเบี้ยประกันภัย รวมทั้งการประกันภัยรถยนต์ Pay how you drive โดยใช้อุปกรณ์ Telemetric ในการประเมินทั้งระยะทางและพฤติกรรมในการขับขี่เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ส่วนลดเบี้ยประกันภัยกับกลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัย การนำเสนอ Thai Insurance Computer Emergency Response Team (TICERT) ในการบริหารความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้าน ไซเบอร์ โดยมีการจัดตั้ง Sector CERT เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศภาคธุรกิจประกันภัย นอกจากนี้จะมีการนำเสนอระบบค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยด้วยตนเอง เช่น การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ การประกันภัยทรัพย์สินและอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด และการนำเสนอ Big Claim E-Report (BCER) ในรูปแบบของ Platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยรายใหญ่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สำนักงาน คปภ. สามารถกำกับติดตามและเร่งรัดบริษัทประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์และผู้เสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการโชว์เคสจากสุดยอดสตาร์ทอัพคนพันธุ์ใหม่ที่มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่น่าทึ่งจาก น้องอิคคิว (ด.ช.เวธวศิน ชูใจ) มือกลองสไตล์ร็อคเกอร์ที่จะสะกดผู้เข้าร่วมงานอย่างสุดมันส์ ต่อด้วยการเสวนาสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยวิ่งออกกำลังกายจาก (ตูน บอดี้สแลม) คุณอาทิวราห์ คงมาลัย และทีมงานก้าวคนละก้าว และร่วมทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม (CSR) ด้วยการบริจาครถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นจำนวน 3 คัน โดยสำนักงาน คปภ.ร่วมกับ คณะนักศึกษาวปส.รุ่นที่ 8 และภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ให้กับกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่ 32 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โรงพยาบาลดงเจริญ จังหวัดพิจิตร และโรงพยาบาลมายอ จังหวัดปัตตานี อีกทั้งยังเข้มข้นกับเวทีสัมมนาทางวิชาการจากคณะวิทยากรหน่วยงานกำกับการเงินและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ อาทิ การบรรยายเรื่อง “New Business Paradigm for Digital Transformation”โดย PWC Group การบรรยายเรื่อง “GIS Technology for Insurance Business” โดย Red Planet Consulting และการบรรยายเรื่อง“The New Insurance Model of Digital Era” โดย Jaymart

รวมทั้งตื่นตาตื่นใจไปกับบูธประกันภัยยุคไฮเทคจากอุตสาหกรรมประกันภัยจำนวน 40 บูธ จาก 50 บริษัท ที่จะเสนอกรมธรรม์ประกันภัยแบบใหม่โดนใจนักช็อปความคุ้มครองให้กับตัวเองและครอบครัว ด้วยโปรโมชั่นลดเบี้ยประกันภัยแบบกระหน่ำสูงสุด 30% และพิเศษสุดๆ สำหรับประชาชนผู้เข้าร่วมงานจะได้รับกรมธรรม์ประกันภัย 10 บาท โดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ฟรีๆอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้นภายในงานยังมีกิจกรรมอีกมากมาย อาทิ การนำเสนอเทคโนโลยีการประกันภัย การประกวดนวัตกรรมด้านการประกันภัย OIC InsurTech Awards จากทีม startups คนพันธุ์ใหม่ที่คัดมาจากทีมที่เข้าร่วมถึง 14 ทีมที่จะแข่งขันกันเป็นสุดยอดผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัยของปีนี้ คลินิกด้านการประกันภัยเพื่อปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านประกันภัย การต่อใบอนุญาตตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัย การจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ เช่น หมวกกันน็อคและอุปกรณ์กล้องติดรถยนต์ นอกจากนี้ผู้ที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายในงานครบ 500 บาท รับคูปองเพื่อชิงโชคของรางวัล อาทิ รถยนต์ HONDA HR-V โทรศัพท์มือถือ กล้องดิจิทัลและของรางวัลอื่นๆมากมาย อีกทั้งยังเพลิดเพลินไปกับความบันเทิงจากเหล่าดาราศิลปินด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “คุณธาดา” ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ปะทะ “บอสวศิน” ฟิล์ม ธนภัทร กาวิละ จากละครยอดฮิต (เมีย 2018)

เลขาธิการ คปภ. กล่าวด้วยว่า ในฐานะหน่วยงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจึงมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะนำพาอุตสาหกรรมประกันภัยให้ก้าวข้ามความท้าทายต่างๆไปสู่เศรษฐกิจในยุคดิจิทัลด้วยบทบาทของการเป็นผู้สนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน คปภ. จึงได้วางแผนพัฒนา ปรับปรุง และเตรียมความพร้อมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน คปภ. และส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยในการเตรียมความพร้อม

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยวงานสัปดาห์ประกันภัย ปี 2561 ภายใต้ธีม “Converging Insurance Business Model with InsurTech in Digital Disruption พลิกโฉมประกันภัยไทย สู่มิติใหม่ยุคดิจิทัลเพื่อประชาชน” ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารเพลนารี 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นอกจากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับประกันภัยและนวัตกรรมต่างๆ ด้านการประกันภัยแล้วยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยราคาพิเศษลดสูงสุด 30% และลุ้นรับของรางวัลมากมาย ตลอดจนพบกับความบันเทิงจากศิลปินดาราภายในงานสัปดาห์ประกันภัยครั้งนี้ชนิดที่เรียกว่า “มางานเดียว ทั้งคุ้ม ทั้งครบ จบในที่เดียวเรื่องประกันภัย”