ทำไมต้องต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ‼

อำนาจในการป้องกันโรค ที่มากกว่า พ.ร.บ. ควบคุมโรคการบูรณาการ เอกภาพ และประสิทธิภาพ ในการควบคุมโรคของทุกภาคส่วน

“ ในช่วงที่ผ่านมาที่ติดเชื้อไม่มากนัก เกิดจากมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวด มีการใช้มาตรการพิเศษ มี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงควบคุมได้ถึงจุดนี้ กฎหมาย 40 ฉบับ ที่หลายหน่วยงานถือไว้ หลายกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทันที หลายอย่างอาจไม่ทันต่อเวลาในการแก้ปัญหา จึงมีความจำเป็นต้องมี พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ผมไม่ได้มุ่งหวังไปปิดกั้นใคร เพราะทุกคนคือลูกหลานของเรา แต่สิ่งที่สำคัญที่ห่วงคือการแพร่ระบาด “

:พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

……………………………………………………………

29 มิถุนายน 2563