เมื่อการผ่อนคลายเพิ่มขึ้นหลังจากไม่พบการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศ

“มากกว่า 30 วันติดต่อกัน ไม่ได้หมายความว่าเราปลอดภัยตราบใดที่การติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกเพิ่มวันละหลักแสนคนต่อเนื่องเรายังต้องเคร่งครัดวินัยการดูแลสุขภาพของตนเองเพราะความเสี่ยงยังไม่หมดไป”

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นพ.อุดม คชินทร กล่าว

………………………………………